تحميل تقرير التدرب العملي Practical-training-report-on-220-66-11-KV-AIS-substation


المكونات CONTENT

1. Introduction. 

    1.1 Introduction to Delhi Transco Limited 
    1.2 DTL Network 
    1.3 Grid Diagram of Delhi 

2. Introduction to Substation 

3. 220/33/11 KV GIS Substation Trauma Centre 

   3.1 Single Line Diagram
   3.2 Description of SLD 
   3.3 Parts of Substation
   3.4 Equipments used in Substation 

4. Description of Substation Equipments 

   4.1 Transmission Lines 
   4.2 Bus Bar 
   4.3 Isolators 
   4.4 Transformers 
   4.4.1 Introduction
   4.4.2 Power transformer 
   4.4.3 Parts of Power Transformer 
   4.4.4 Transformer Cooling 
   4.4.5 Protection devices
   4.4.6 Maintenance 
   4.4.7 Technical Specifications
   4.5 Instrument Transformer 
   4.5.1 Current Transformer (CT) 
   4.5.2 Potential transformer (PT) 
   4.5.3 Capacitor Voltage Transformer (CVT) 
   4.6 Circuit Breaker (CB) 
   4.6.1 Types of CB 
   4.6.2 Technical Specification
   4.7 Capacitor Bank 
   4.8 Insulator 
   4.9 Wave Trap 

5. Protection System 

   5.1 Over Voltage Protection 
   5.1.1 Ground Wire 
   5.1.2 Earth Screen 
   5.1.3 Lightning insulator 
   5.2 Over Current protection 
   5.3 Earth fault protection 
   5.4 Primary and back up protection 
   5.5 Relays 
   5.6 Fuses 
   5.7 Earthing System 

6. Control Room 

7. Battery Room 

8. PLCC and SCADA System 

9. Operation and maintenance of Substation 

    9.1 Introduction 
    9.2 Maintenance activity 
    9.3 Maintenance Schedule 
    9.4 Maintenance Schedule Table of 
    9.4.1 Oil filled power transformer
    9.4.2 SF6 Circuit Breaker 
    9.4.3 Relays and protection circuit
    9.4.4 Arrestors 
    9.4.5 Transmission lines 
    9.5 Thermo Scanning 

10. General Safety Precautions 

11. Conclusion

رابط التحميل 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق